Weekverslag 6

1. Wat heb ik geleerd deze week?

 • Deze week zijn we op zoek gegaan naar de programmatorische werking van het systeem zodat we het systeem verder kunnen aanpassen aan de noden van de organisatie. Zo wilt de afdeling R&S Services de mogelijkheid om een bepaalde link weer te geven bij een bepaalde categorie. Voorlopig lukt het ons om de links toe te voegen op een statische manier. Dit zorgt er natuurlijk voor dat men telkens een bepaalde pagina op een programmatorische manier zal moeten aanpassen. Ons doel was echter om dit op een dynamische manier te kunnen programmaren. Hierdoor zou het mogelijk zijn om deze links toe te voegen/wijzigen/verwijderen via een webbrowser. Hiervoor moeten de gegevens in een databank komen. Wij weten momenteel niet hoe de verbinding tussen de webpagina’s en de databank verloopt. Dit onderzoek nam drie dagen in beslag, waarna er nog steeds geen oplossing aan het licht kwam. We besloten dus om raad te gaan vragen bij verschillende collega’s. Helaas bezat niemand de nodige kennis om ons hier uit de nood te helpen. Als laatste optie hebben we de helpdesk van SysAid zelf gecontacteerd. Voorlopig wachten we nog steeds op een antwoord. We kunnen wel melden dat het incident zich reeds op de derde level bevindt. Maar ik vermoed dat de kans groot is dat ze ons niet meteen gaan kunnen helpen. Ik hou jullie in elk geval op de hoogte!
 • Ik heb deze week ook vlot leren werken met het systeem zodat we volgende week de gebruikers vlot kunnen trainen.

2. Welke moeilijkheden heb ik ondervonden (zowel op technisch als sociaal vlak)?

 • Technisch
  • We konden deze week geen oplossing vinden voor het toevoegen van links op dynamische wijze. Hiervoor is vanuit SysAid een verbinding nodig met de databank & aangezien we voorlopig niet weten hoe deze verbinding gebeurd tussen de Tomcat webserver en Oracle kunnen we hier nog geen oplossing voor vinden.
 • Sociaal
  • Op sociaal vlak heb ik alweer geen enkel probleem ondervonden.

3. Hoe heb ik deze moeilijkheden opgelost?

 • Helpdesk van SysAid;
 • Google;
 • Raad vragen bij de collega’s.

Mijn gevoel omschreven in 3 woorden:

 1. Programmerend
 2. Personaliseren
 3. Voorbereiden

Weekverslag 4

Inleiding:

Het is zo ver, we zitten in het midden van onze stage. Peter en ik hebben een sterk vermoeden dat onze opdracht zo goed als afgerond is. Zo zullen we binnen dit en twee weken de verschillende eindgebruikers van het systeem moeten trainen zodat de medewerkers van de helpdesk vlot met het systeem kunnen werken. Het spreekt voor zich dat we enkele dagen zullen moeten uittrekken voor de voorbereiding van deze training. Verder zullen we nog enkele kleine configuratieinstellingen moeten wijzigen of toepassen zoals bijvoorbeeld de routing van bepaalde tickets, zodat deze tickets meteen bij de juiste persoon terecht komen.

1. Wat heb ik geleerd deze week?

 • Deze week heb ik niks nieuws geleerd, het was eerder het toepassen van de verschillende technieken die ik in de vorige weken reeds heb geleerd. Bijvoorbeeld het configureren van SysAid en het schrijven van procedures in SQL Plus Worksheet.

2. Welke moeilijkheden heb ik ondervonden (zowel op technisch als sociaal vlak)?

 • Technisch
  • We moesten een speciale gebruiker laten aanmaken. Deze gebruiker zou z’n e-mail adres moeten kunnen benaderen via POP3. Dit is nodig zodat de mails die naar dit e-mail adres verzonden worden, automatisch in SysAid terecht zouden komen.
  • We wachten ook nog steeds op de toegang tot de databank waar alle gegevens in opgeslagen zijn over de verschillende computers.
 • Sociaal
  • Op sociaal vlak heb ik geen enkel probleem ondervonden, in tegendeel op geregelde tijdstippen komt er af en toe een collega binnen. Zij maken dan af en toe een praatje met ons. In ons lokaal staat er namelijk het Senseo apparaat die ons bedient van betere koffie in vergelijking met het andere koffieapparaat.

3. Hoe heb ik deze moeilijkheden opgelost?

 • Door gebruik te maken van de Handleiding van PL SQL;
 • De documentatie die in Lotus Notes ter beschikking is gesteld;
 • Deze week hebben we heel wat minder beroep gedaan op Google.

Mijn gevoel omschreven in 3 woorden:

 1. Nieuwsgierig
 2. Gelukkig
 3. Afwachtend