AZ Helpdesk Helper

AZ Helpdesk Helper

AZ Helpdesk Helper

Voor mijn functie als eerste- tweedelijn support schreef ik voor mezelf een klein programmaatje.
Dit geeft een overzicht van essentiële informatie over de eind-gebruiker.

Dit heb ik simpelweg in notepad (VBscript + Html) geschreven.

Weekverslag 4

Inleiding:

Het is zo ver, we zitten in het midden van onze stage. Peter en ik hebben een sterk vermoeden dat onze opdracht zo goed als afgerond is. Zo zullen we binnen dit en twee weken de verschillende eindgebruikers van het systeem moeten trainen zodat de medewerkers van de helpdesk vlot met het systeem kunnen werken. Het spreekt voor zich dat we enkele dagen zullen moeten uittrekken voor de voorbereiding van deze training. Verder zullen we nog enkele kleine configuratieinstellingen moeten wijzigen of toepassen zoals bijvoorbeeld de routing van bepaalde tickets, zodat deze tickets meteen bij de juiste persoon terecht komen.

1. Wat heb ik geleerd deze week?

 • Deze week heb ik niks nieuws geleerd, het was eerder het toepassen van de verschillende technieken die ik in de vorige weken reeds heb geleerd. Bijvoorbeeld het configureren van SysAid en het schrijven van procedures in SQL Plus Worksheet.

2. Welke moeilijkheden heb ik ondervonden (zowel op technisch als sociaal vlak)?

 • Technisch
  • We moesten een speciale gebruiker laten aanmaken. Deze gebruiker zou z’n e-mail adres moeten kunnen benaderen via POP3. Dit is nodig zodat de mails die naar dit e-mail adres verzonden worden, automatisch in SysAid terecht zouden komen.
  • We wachten ook nog steeds op de toegang tot de databank waar alle gegevens in opgeslagen zijn over de verschillende computers.
 • Sociaal
  • Op sociaal vlak heb ik geen enkel probleem ondervonden, in tegendeel op geregelde tijdstippen komt er af en toe een collega binnen. Zij maken dan af en toe een praatje met ons. In ons lokaal staat er namelijk het Senseo apparaat die ons bedient van betere koffie in vergelijking met het andere koffieapparaat.

3. Hoe heb ik deze moeilijkheden opgelost?

 • Door gebruik te maken van de Handleiding van PL SQL;
 • De documentatie die in Lotus Notes ter beschikking is gesteld;
 • Deze week hebben we heel wat minder beroep gedaan op Google.

Mijn gevoel omschreven in 3 woorden:

 1. Nieuwsgierig
 2. Gelukkig
 3. Afwachtend